HelloSkin er lukket - prøv fremtidens hudpleje her

Glycerin (Psoriasis)

Glycerin findes naturligt i huden, hvor den hjælper med at tiltrække og holde på vand fra de dybere lag i huden. På denne måde bidrager den med fugt til huden.1 I fugtighedscremer finder man ofte den type af glycerin (eller glycerol), der kommer fra vegetabilske olier. Glycerin bruges ofte i topikale produkter, da den hjælper huden med at blive genopbygget efter kemisk inducerede irritationstilstande. I disse tilfælde har glycerin vist sig at øge hudens vandbindende kapacitet, hvorved gendannelsen af hudens barriere fremmes.3

Hvad siger videnskaben?

Level of evidence: B

HelloSkins eksperter har ikke været i stand til at finde videnskabelig data eller kliniske forsøg vedrørende brugen af glycerin i personer med psoriasis.

I tørhudslidelser, heriblandt psoriasis, betyder tab af vand fra de øverste lag af huden, at funktionen af hudens barriere nedsættes, hvilket forværrer symptomerne.2

Vedligeholdelsen af hudens hydreringsgrad og elasticitet i de yderste hudlag involverer visse cellemembran-kanaler, der transporterer vand og glycerin ind i cellerne og imellem de forskellige hudceller. Genmodificerede mus uden disse membrankanaler viste sig, at have reduceret hydreringsgrad og elasticitet i huden, hvilket blev forbedret ved topikalt eller systemiske brug af glycerin4. Dette fremhæver betydningen af vandkanalerne og glycerin i sund hud.

I psoriasislæsioner er vandkanalerne fejlplaceret i hudcellerne, hvilket gør dem ude af stand til at transportere vand og glycerin ordentligt5. Derfor er det sandsynligt, at vandtransporten i kanalerne bliver kompromitteret i hudcellerne ved psoriasis plaques, og at man derfor får tør hud6.

Koncentrationen af en ingrediens er vigtig for effekten af produktet, hvorfor produkter med samme ingrediens ikke nødvendigvis er lige så effektive som undersøgt i de ovennævnte studier.

Opdateret: Juli 2017

Referencer

1Dermatol Ther. 2004

2Am J Clin Dermatol. 2003

3Arch Dermatol Res. 2010

4Proc Natl Acad Sci U S A. 2003

5Arch Dermatol Res. 2011

6J Clin Aesthet Dermatol. 2012