Coal Tar (Eksem)

Stenkulstjære, også kaldet ‘kultjære’, er en tyk sort væske, der fremstilles ved at opvarme kul ved meget høje temperaturer under anearobe forhold. Kultjære er i lang tid blevet brugt som topikal behandling af hudsygdomme, heriblandt atopisk dermatitis. Kultjære findes i forskellige koncentrationer i forskellige formuleringer, og indeholder en lang række nyttige stoffer.

Hvad siger videnskaben?

Level of evidence: B

I et nyere studie har man sammenlignet kultjære-creme med en kortikosteroid-creme i personer med mild til moderat atopisk eksem. Deltagerne brugte cremerne to gange dagligt i fire uger, og studiet viste, at begge behandlinger effektivt lindrede symptomerne fra deres eksem1.

I et review har man konkluderet, at de fleste studier (21 af 25) understøtter brugen af kultjære-produkter ved atopisk dermatitis (og/eller psoriasis), men også at evidensniveauet ikke er højt2. HelloSkins eksperter har ikke været i stand til at finde studier fra dette review. En række studier, der forventes at kunne fortælle mere om brugen af kultjære, er allerede i gang.

Koncentrationen af en ingrediens er vigtig for effekten af produktet, hvorfor produkter med samme ingrediens ikke nødvendigvis er lige så effektive som undersøgt i de ovennævnte studier.

Opdateret: Juli 2017

Referencer

1[Br J Dermatol. 1989

2[J Drugs Dermatol. 2010